Emergencias S.A.
Con riesgo de vida: T.E. 11 4323-0423
Médico a domicilio: T.E. 11 4323-0433
Obra Social: 0800-666-ADEF (2333)

Cartilla prestadores O.S.A.D.E.F. RNOS 127505

.